Paslaugų kainos

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainos (galioja nuo 2015 m. sausio 1 d.):

Kainos gyventojams (su PVM):

  Daugiabučių namų gyventojams Individualių namų gyventojams
1. Pardavimo kaina 0,79 Eur 
(2,73 Lt) butui
1,19 Eur 
(4,11Lt) už 1 apskaitos prietaisą
2. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus 2,03 Eur/m3
(7,01 Lt/m3) 
1,96 Eur/m
(6,77 Lt/m3)
2.1. geriamojo vandens tiekimo (be nuotekų tvarkymo) 1,17 Eur/m
(4,04 Lt/m3)
1,13 Eur/m3
(3,90 Lt/m3)
2.2. nuotekų tvarkymo (be vandens tiekimo) 0,86 Eur/m
(2,97 Lt/m3)
0,83 Eur/m
(2,87 Lt/m3)

Kainos įmonėms:

  Mato vnt. Be PVM Su PVM
3. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus Eur/m3 (Lt/m3) 1,70
(5,87)
2,06
(7,11)
3.1. geriamojo vandens tiekimo Eur/m3 (Lt/m3) 1,03
(3,56)
1,25
(4,32)
3.2. nuotekų tvarkymo Eur/m3 (Lt/m3) 0,67
(2,31)
0,81
(2,80)
4. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, perkantiems vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti, iš to skaičiaus Eur/m3 (Lt/m3) 1,60
(5,52)
1,94
(6,70)
4.1. geriamojo vandens tiekimo Eur/m3 (Lt/m3) 0,93
(3,21)
1,13
(3,90)
4.2. nuotekų tvarkymo Eur/m3 (Lt/m3) 0,67
(2,31)
0,81
(2,80)
8. Pardavimo kaina:      
8.1. buitiniams apskaitos prietaisams, kai skersmuo 15 mm Eur (Lt) apskaitos prietaisui per mėn. 0,50
(1,73)
0,61
(2,11)
8.2. įvadiniams apskaitos prietaisams, kai skersmuo 15 mm Eur (Lt) apskaitos prietaisui per mėn. 1,26
(4,35)
1,52
(5,25)
8.3. įvadiniams apskaitos prietaisams, kai skersmuo 20 mm Eur (Lt) apskaitos prietaisui per mėn. 1,02
(3,52)
1,23
(4,25)
8.4. apskaitos prietaisams, kai skersmuo 25 mm Eur (Lt) apskaitos prietaisui per mėn. 1,43
(4,94)
1,73
(5,97)
8.5. apskaitos prietaisams, kai skersmuo 32 mm Eur (Lt) apskaitos prietaisui per mėn. 1,51
(5,21)
1,83
(6,32)
8.6. apskaitos prietaisams, kai skersmuo 40 mm Eur (Lt) apskaitos prietaisui per mėn. 3,19
(11,01)
3,86
(13,33)
8.7. apskaitos prietaisams, kai skersmuo 65 mm Eur (Lt) apskaitos prietaisui per mėn. 3,48
(12,02)
4,21
(14,54)
8.8. apskaitos prietaisams, kai skersmuo 80 mm Eur (Lt) apskaitos prietaisui per mėn. 6,96
(24,03)
8,42
(29,07)
8.9. apskaitos prietaisams, kai skersmuo 100 mm Eur (Lt) apskaitos prietaisui per mėn. 8,62
(29,76)
10,43
(36,01)
8.10. nuotekų apskaitos prietaisams Eur (Lt) apskaitos prietaisui per mėn. 175,80
(607,00)
212,72
(734,48)
9. Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą Eur/m3 (Lt/m3) 0,055
(0,19)
0,067
(0,23)
10. Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą Eur/m3 (Lt/m3) 0,012
(0,04)
0,015
(0,05)
11. Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą Eur/m3 (Lt/m3) 0,012
(0,04)
0,015
(0,05)
12. Nuotekų valymo kainą už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą Eur/m3 (Lt/m3) 0,006
(0,02)
0,007
(0,02)

Kainos eurais suderintos 2014-07-28 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. 03-644 ir nustatytos 2014-11-27 Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-354.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo elektroninė versija: nutarimas_644.pdf
Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimo elektroninė versija: sprendimas_T1-354.pdf

Informacija telefonu (8444) 60729.

Kitų teikiamų paslaugų įkainiai

Informacija vartotojams, turintiems nuotekų kaupimo rezervuarus

Nuotekų išvežimą asenizacinėmis mašinomis Telšių rajone vykdo žemiau išvardintos įmonės:
V. Brikio individuali veikla, Ryškėnai, mob. Nr. +370-686- 81169;
A. Poškaus įmonė, Telšiai, S. Nėries g. 92, tel. Nr. +370-444- 54481;
SĮ ,,Telšių butų ūkis“, Telšiai, Plungės g. 29, tel. Nr. +370-444- 53583.

iso2015