Projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-81-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“

PDF Array Spausdinti Array

es 2017

 

Projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-81-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“

Projektą vykdo UAB „Telšių vandenys“ ir Telšių rajono savivaldybės administracija pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Projekto tikslas - didinti teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Telšių miesto ir rajono gyventojams, vandentiekio sistemos veikimo efektyvumą.

Projekto uždavinys - atnaujinti labiausiai pasenusias, susidėvėjusias ir daugiausiai problemų keliančias vandentiekio ir nuotekų vamzdynų atkarpas, naujai pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklus bei pastatyti vandens gerinimo įrenginį.

Numatyto projekto vertė - 3.622.404,70 Eur. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų 2.307.105,86 Eur ir UAB „Telšių vandenys“ 1.315.298,84 Eur lėšomis.
Projektu „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“ siekiama spręsti pagrindines esamas problemas - nepakankamą vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą (prastą būklę). Ankstesnio planavimo (t.y., investicijų projekto rengimo) metu atliktos esamos situacijos analizės rezultatais buvo išskirtos pagrindinės problemos ir teritorijos:


1. Nepakankamai išplėtota vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistema Telšių mieste, Viešvėnų kaime ir Tryškių miestelyje.
Telšių mieste šiuo metu vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi apie 90 procentų gyventojų, tačiau kai kuriose miesto dalyse ar gatvėse, nėra šių tinklų ir gyventojai neturi galimybės prisijungti prie jų. Šiai problemai spręsti numatyta Telšių mieste tiesti naujus vandens tiekimo tinklus (Luokės g.) ~ 0,28 km ir nuotekų surinkimo tinklus (Kepyklos skg. ir Luokės g.) ~ 0,56 km. Viešvėnų kaime vandens tiekimo paslaugomis naudojasi apie 70 proc. gyventojų, o centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų nėra. Vandens tiekimo patikimumo padidinimui, naujų gyventojų pajungimui Viešvėnų kaime numatoma nutiesti naujus vandens tiekimo tinklus ~ 1,9 km ir įrengti nuotekų surinkimo tinklus visoje gyvenvietėje ~ 12,8 km. Viešvėnų kaimo nuotekų tinklai bus sujungti su Telšių miesto aglomeracijos nuotekų tinklais ir nuotekos pateks į Telšių miesto nuotekų valyklą. Tryškių miestelyje vandens tiekimo paslaugomis naudojasi apie 67 proc. gyventojų. Siekiant padidinti šių paslaugų prieinamumą ir patikimumą numatyta tiesti naujus vandens tiekimo tinklus ~ 0,82 km ir rekonstruoti geriamojo vandens tinklų ~ 2,7 km.

2. Nepakankamas esamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumas (prasta būklė).
Telšių mieste, Rainių, Degaičių ir Ryškėnų kaimuose dalis eksploatuojamų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų buvo įrengti iki 1990 metų, vamzdynai techniškai pasenę bei nusidėvėję. Dėl šių priežasčių patiriama vis daugiau avarijų, nuotekų surinkimas tampa nepatikimas, o geriamojo vandens kokybė prastėja. Šiai problemai spręsti numatyta Telšių mieste (Respublikos, Narutavičių gatvėse) rekonstruoti vandens tiekimo tinklus ~ 2,13 km ir nuotekų surinkimo tinklus ~ 2,14 km. Rekonstruoti nuotekų tinklus Rainių kaime (Mastupio, K.Petrausko gatvėse) ~ 0,61 km, Degaičių kaime (Parko, Tryškių) ~ 1,32 km, Ryškėnų kaime (tarp Žaliosios ir Aušros gatvių) ~ 0,37 km.

3. Tiekiamas geriamasis vanduo Tryškių miestelyje neatitinka HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" nustatytų reikalavimų.
Šiuo metu geriamasis vanduo tiekiamas iš miestelyje esančios vandenvietės. Vanduo neatitinka geriamojo vandens kokybės (HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai") reikalavimų (t.y., ženkliai viršijamos bendrosios geležies leistinos vertės). Šiai problemai spręsti, numatyta pastatyti vandens gerinimo įrenginius.

Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, pasirašytos šios rangos sutartys:
1. „Nuotekų surinkimo tinklų statyba Telšių mieste, Kepyklos skg.". Rangovas UAB „Telšių keliai“. Sutartis įgyvendinta
2. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Telšių mieste, Luokės g.“. Rangovas UAB „Ežerūna“. Sutartis įgyvendinta
3. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Telšių mieste, Narutavičiaus g., Luokės g., Kalno g. ir Respublikos g.“. Rangovas UAB „Ežerūna“. Sutartis įgyvendinta
4. „Vandens gerinimo įrenginių statyba Tryškių miestelyje“. Rangovas UAB „Eigesa". Sutartis įgyvendinta
5. „Nuotekų surinkimo tinklų Rainių kaime rekonstrukcijos darbai“. Rangovas UAB „Plungės lagūna“. Sutartis įgyvendinta
6. „Nuotekų surinkimo tinklų Degaičių kaime rekonstrukcijos darbai“. Rangovas UAB „Techsis“. Sutartis įgyvendinta
7. „Nuotekų surinkimo tinklų Ryškėnų kaime rekonstrukcijos darbai“. Rangovas UAB „Telšių keliai“. Sutartis įgyvendinta
8. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Viešvėnų kaime“. Rangovas jungtinės veiklos partneriai UAB „Plungės lagūna“, UAB „Infes“, UAB „Žemkasta“ ir Mindaugo Čegio įmonė. << Preliminarus inžinerinių tinklų planas >>
9. „Geriamojo vandens tiekimo tinklų statyba Tryškių miestelyje“. Rangovas UAB „Telšių statyba“.
10. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Respublikos g.“. Rangovas jungtinės veiklos partneriai UAB „Techsis“, UAB „Tilta“ ir UAB „Orlis“.
11. „Vandentiekio ir nuotekų sistemų inventorizavimas Telšių m.“ – Rangovas nežinomas, vykdomas pirkimas.
VŠĮ „Projektų vadybos grupė“ teiks projekto FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros bei administravimo paslaugas. Šios paslaugos nupirktos pagal viešųjų pirkimų įstatymą.
Visus darbus planuojama pabaigti iki 2019-12-30.
Svarbu yra tai, kad UAB "Telšių vandenys" ir Telšių rajono savivaldybės administracija nuosavomis lėšomis neturėtų galimybės finansuoti viso tokios apimties projekto, todėl be Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos nebūtų galimybės padidinti Telšių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos prieinamumo bei efektyvumo.

iso2015