Darbo užmokestis

UAB „Telšių vandenys“ darbuotojų atlyginimai

   Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu .

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį eurais neatskaičius mokesčių. UAB "Telšių vandenys" darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

Eil. Nr. Darbuotojų grupės 2016m., EUR 2017m. IVk.,
EUR
1 Vadovai 2469.69 3125.48
2 Administracijos darbuotojai, padalinių vadovai 950.61 1057.14
3 Meistrai, energetikai 875.08 977.06
4 Vairuotojai, elektrikai, mechaninės tarnybos darbuotojai 780.28 840.25
5 Vandentiekio ir nuotekų ūkio darbininkai 783.45 819.09
6 Abonentinio skyriaus kontrolierės, laboratorijos darbuotojai 673.11 731.67
7 Operatoriai, dispečeriai 561.40 607.58
8 Pagalbinės tarnybos darbuotojai 533.30 537.23
9 Vidutinis mėnesinis įmonės darbuotojo bruto darbo užmokestis 790.02 881.43

iso2015